Trainingen

Volgens ongeval analyses van de Inspectie SZW speelt het menselijk gedrag een zeer grote rol bij bedrijfsongevallen. Zij spreken over het feit dat 38% van de bedrijfsongevallen direct veroorzaakt wordt door menselijke factoren. Deze factoren zouden dan zijn: het gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Heinrich spreekt in zijn studies over een percentage van 88% van de incidenten waarbij er een menselijk gedragscomponent ten grondslag ligt aan het incident. Eigenlijk geven deze cijfers aan dat we druk kunnen zijn met van alles technisch te beveiligen maar dat juist de grote winst te behalen is bij het motiveren van de medewerkers om veiliger te gaan werken.

Bij BAAT Veiligheid bieden we verschillende trainingen aan welke gericht zijn op het gedrag van de mens. Dit kan zowel op locatie als in-company. Zie hieronder een aantal van de trainingen welke wij kunnen aanbieden. Wilt u meer over onze veiligheidstrainingen weten? Neem dan vooral contact met ons op.

Safety Awareness

Het veiligheidsgedrag van werknemers wordt onder andere bepaald door de veiligheidscultuur van de organisatie. Daarbij speelt het veiligheidsbewustzijn van werknemers een grote rol; een werknemer die zich bewust is van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden gedraagt zich anders dan een werknemer die geen idee heeft van de mogelijk aanwezige risico’s.

Voor wie

De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker.

Beoogd resultaat

Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie aanmerkelijk vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. Daarnaast bevordert veiligheidsbewustzijn het uiteindelijke gewenste veilige gedrag in het werk. Door het volgen van de bewustzijnstraining wordt een mentaliteits- en gedragsverandering beoogd op de werkvloer.

Daarnaast zullen er positieve discussies in gang worden gezet tussen de werkvloer en de leidinggevenden. De medewerkers worden bewust van de risico’s die ze lopen bij de dagelijkse handelingen. De medewerkers zullen een pro-actieve houding ontwikkelen ten aanzien van veiligheid en hun communicatie hiernaar bijstellen. Het doel van de training is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het versterken van het veiligheidsgedrag van de deelnemers.

Werkwijze

Veiligheidsbewustzijn kan worden ontwikkeld door te oefenen in het selectief en bewust richten van onze aandacht, bijvoorbeeld in rollenspellen of het oefenen in praktijksituaties. Een oefening is bijvoorbeeld het afwisselend richten van onze aandacht op ons eigen lichaam (wat voelen we en wat denken we?) en op onze omgeving (welke risico’s zijn er?). Door te oefenen in het observeren van risico’s, het observeren van onszelf (onze overtuigingen, gedachten, emoties en gedrag) en het observeren van onze collega’s ontwikkelen we veiligheidsbewustzijn.

De training behandelt een beknopt overzicht van wet- en regelgeving, de gevolgen van ongevallen, veiligheidsprocedures, veiligheidsbewustzijn, inschatten van risico’s en daarbij de beste maatregelen bepalen. In de training komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren, zoals rollenspellen in “hoe elkaar aan te spreken”.
Alle theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten.

De lesstof zal praktijkgericht worden opgebouwd aan de hand van de volgende gegevens:

 • Bestaande procedures en regels in uw bedrijf met betrekking tot veilig werken.
 • Theorie vertaald naar praktijksituaties in uw bedrijf, ondersteund door foto’s en films.

Programma

Het programma wordt ‘in company’ uitgevoerd en is altijd op maat voor u gemaakt. Er wordt samen met u bepaald welke onderwerpen van toepassing zijn. Een voorbeeld van een programma op maat:

Dagdeel 1

 • Inleiding
 • Veiligheidsbewustzijn, herkennen risico’s en gevaren, waarom doen we dit?
 • Herkennen van gevaarlijke situaties en – handelingen in de praktijk
 • Erkennen van risico’s, eenvoudige risico-analyse
 • Risicoreductie, wat doe je in welke situatie?

Dagdeel 2

 • Veiligheidsprocedures en -regels, wat zijn de gedragsregels?
 • Cultuur, welke invloed hebben we zelf?
 • Gedragsobservatie, hoe gaat dat in zijn werk?
 • Communicatie, hoe en wanneer?
 • Afspraken, wat gaan we anders doen?

Deze bewustzijnstraining vereist een goede voorbereiding, deels op locatie. Deze bestaat uit:

 • inzicht verwerven in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie door met mensen te praten
 • het maken van specifiek trainingsmateriaal en handouts

Meer informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Safety Risk Awareness

Wilt u meer bewustwording op het gebied van risico’s voor uw werknemers? Wilt u zeker weten dat uw werknemers de risico’s inzien van de werkzaamheden die ze uitvoeren, ook als u niet in de buurt bent? Onze praktijkgerichte workshops en trainingen sluiten aan bij de interesse van werknemers. Door het aanspreken van hun intrinsieke motivatie, maakt men de stof eigen en leert men dat veiligheid niet alleen belangrijk is, maar ook leuk kan zijn. Wij kunnen deze trainingen ook in-company verzorgen. Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Workshop Safety & Vitality

Veiligheid & Gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als werkgever moet u zorgen voor een fysiek en mentaal gezonde en veilige werkplek. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever maatregelen moet nemen om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. PSA wordt gezien als een belangrijke veroorzaker van verzuim in Nederland. Maar wat is nu PSA? Waar komt het vandaan? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Bij BAAT Veiligheid verzorgen we workshops om het bewustzijn op de gevaren van PSA te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies gesprek op maat.

Asbest

Actuele kennis over asbest is essentieel om veilig te werken en risico’s weg te nemen. Hoe ga je elke dag weer verantwoord om met asbest? Wat doe je als je onverhoopt asbest tegenkomt tijdens je werkzaamheden? De asbesttrainingen van BAAT Veiligheid zijn ontwikkeld voor professionals die onze omgeving asbestveilig maken. En ook voor wie in zijn dagelijks werk in aanraking kan komen met asbest of toezicht houdt, vastgoed bezit en/of beheert, verzekert of beleid maakt. BAAT Veiligheid biedt doeltreffende asbesttrainingen aan voor inzicht in de risico’s en omgang met asbest.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Holleweg 2
7361 AA Beekbergen

+31(0)6 – 222 62133
info@baatveiligheid.nl

Bel mij terug