Advies

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. Ook dient hieraan een plan van aanpak gekoppeld te zijn. Dit staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet art. 5). De RI&E richt zich van oorsprong op het reduceren van risico’s in de omstandigheden waarin de medewerker zijn werk doet. Dat betekent een nadruk op techniek (bijvoorbeeld afscherming) en procedures (regels). Veel incidenten gebeuren ten gevolge van gedrag van medewerkers. Dit wordt vaak niet onderkend in de RI&E’s die wij zien. Voorkom boetes; als een inspecteur van de I-SZW tijdens een controle om de RI&E vraagt en u heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden. BAAT Veiligheid kan uw organisatie helpen in het opstellen van de RI&E. Wij kunnen dit traject volledig voor u uit handen nemen, of kunnen u begeleiden in het opstellen van de RI&E voor uw organisatie. Ook toetsen wij RI&E’s. Neem hiervoor contact met ons op.

RI&E 2.0

Wilt u met uw bedrijf verder gaan dan alleen de RI&E? Wilt u een cultuurverandering doormaken in uw organisatie en daarmee hoger op de veiligheidsladder komen? Wij kunnen u begeleiden in een traject naar een hogere stap op de cultuurladder. Vanuit de basis, de RI&E, gaan wij uw organisatie analyseren. We zullen hierbij een advies uitbrengen over hoe hoger op de veiligheidsladder te komen en nemen u bij de hand om dit traject samen door te gaan. De advisering en ondersteuning zal komen vanuit BAAT Veiligheid, de kracht vanuit binnen uw organisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Holleweg 2
7361 AA Beekbergen

+31(0)6 – 222 62133
info@baatveiligheid.nl

Bel mij terug